ความแตกต่างระหว่าง Western Railway กับ Central Railway คืออะไร


ตอบ 1:

ฉันได้ทำงานทั้งในภาคกลางและตะวันตก แต่ช่วงเวลาสำคัญในตะวันตกขณะที่ตะวันตกเชื่อมต่อกับรัฐเช่นรัฐคุชราตรัฐราชสถาน Madhyapradesh รัฐมหาราษฏระส่วนใหญ่กลางเป็นศูนย์กลางประสาทของรถไฟอินเดียตามที่ตั้งอยู่ในใจกลางของ http://India.In a วิธีที่ Central ควบคุม IR ทั้งหมดพร้อมกับ Northern Railway ส่วนใหญ่ของรถไฟที่มีชื่อเสียงอย่าง Rajdhani (2 nos) ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพูดถึงมากเกี่ยวกับรถไฟ Bullet ก็จะแนะนำใน Western.Central เนื่องจากการเชื่อมต่อที่ซับซ้อนกับรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงไม่สามารถวิ่งได้ รถไฟเร็วมากทั้งตะวันตกและสำนักงานใหญ่ของรถไฟกลางตั้งอยู่ในมุมไบ