อะไรคือความแตกต่างระหว่างระดับพลังงานที่สูงขึ้นกับระดับพลังงานที่ต่ำกว่า


ตอบ 1:

สิ่งที่มี "ระดับพลังงานที่สูงขึ้น" (เช่นสีม่วง) เมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของพลังงานที่ต่ำกว่า (เช่นสีแดง) ในระดับพลังงานสิ่งนี้บอกเป็นนัยว่าพลังงานความถี่สูงเคลื่อนไหวด้วยความเร็วในอัตราที่สูงกว่ามาก โดยพื้นฐานแล้วอะตอมสีม่วงจะเคลื่อนที่เร็วกว่าสีก่อนหน้านี้อย่างมาก เริ่มต้นด้วยสีแดงถึงสีม่วงพลังงานสั่นสะเทือนเร็วขึ้น