อะไรคือความแตกต่างระหว่างการออกใบอนุญาตนักศึกษาและการศึกษา?


ตอบ 1:

จากประสบการณ์ของฉันใบอนุญาตนักเรียนมักจะต้องการให้ผู้ใช้ลงทะเบียนในโรงเรียนและสามารถพิสูจน์ได้ในเวลาสั่ง ฉันได้เห็นขีด จำกัด การทำงานของ ISV ในรูปแบบที่หลากหลายเช่นเดียวกับรุ่นของนักเรียน โดยทั่วไปแล้วนักเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาตและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องส่วนตัวเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

โดยทั่วไปบทความทางวิชาการจะมุ่งเน้นไปที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อการวิจัยและการสอน โรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาตและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องที่โรงเรียนเป็นเจ้าของ