ความแตกต่างระหว่างวัตถุประสงค์และความคิดคืออะไร


ตอบ 1:

วัตถุประสงค์หมายถึงเป้าหมายหรือคุณอาจบอกว่าเป้าหมาย ในขณะที่ความคิดหมายถึงจินตนาการหรือแผนการ สมมติว่ามีการแข่งขันคริกเก็ตระหว่างอินเดียและปาก หากอินเดียมี 200 การแข่งขัน Pak จะต้องทำการ 201 การแข่งขันเพื่อให้ชนะ ในกรณีนี้ให้คะแนน 201 การวิ่งเป็นเป้าหมายหรือเป้าหมายของ Pak & not a idea วิธีการให้คะแนน 201 วิ่งหรือวิธีการให้คะแนน 201 วิ่งสามารถเรียกว่าเป็นความคิด