ความแตกต่างระหว่างการวัดปริมาณของของเหลวสีและของเหลวไม่มีสีคืออะไร?


ตอบ 1:

สิ่งหนึ่งที่นึกได้คือถ้าของเหลวอยู่ในหลอดเหมือนบิวเรตมันจะยากที่จะเห็นด้านล่างของวงเดือนเมื่อของเหลวมีสี ปริมาตรบิวเรตมักจะถูกวัดโดยการเปรียบเทียบสเกลบนหลอดกับตำแหน่งของจุดต่ำสุดของพื้นผิวของของเหลว แต่ถ้าของเหลวมีสีเข้มก็มักจะมองที่ขอบด้านบนของของเหลวได้ง่ายขึ้น หากปริมาตรถูกกำหนดโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งอย่างสม่ำเสมอจากนั้นจึงทำการลบการเปลี่ยนแปลงปริมาณจะถูกต้อง