การโต้ตอบการสื่อสารการสนทนาและการสนทนาต่างกันอย่างไร


ตอบ 1:

สิ่งนี้อาจถูกวิเคราะห์และคล้ายคลึงกับขั้นตอนของการสร้างความสัมพันธ์

1. การโต้ตอบ: เป็นสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณต้องการเริ่มพูดคุยกับคนที่คุณสนใจ

2. การสนทนา: เป็นวิธีที่คุณพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความสนใจ

3. การสื่อสาร: เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของคุณในระยะยาว

4. การอภิปราย: เป็นสิ่งที่คุณมีกับบุคคลนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นขึ้นอยู่กับแต่ละอื่น ๆ และการตัดสินใจทุกครั้งมาจากการอภิปรายร่วมกัน