หูฟังสำหรับเล่นเกมและหูฟังเช่น Beats, Bose หรือ JBL แตกต่างกันอย่างไร?


ตอบ 1:

หนึ่งในความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดคือความล่าช้า (หรือความล่าช้าในแง่ง่าย)

หูฟังสำหรับเล่นเกมที่ดีนั้นมีเวลาหน่วงประมาณ 30 มิลลิวินาที

หูฟังไร้สายที่ดีมีความล่าช้า 200ms (ตามเวลาที่คุณได้ยินเสียงปืนคุณจะตาย)

ความแตกต่างอื่น ๆ ได้แก่ ความสามารถในการระบายอากาศ, ความมั่นคง, ความสะดวกสบาย, เวทีเสียง, การแยกสัญญาณรบกวน, คุณสมบัติขั้นสูง / เย็น, ไมโครโฟน, การลดเสียงรบกวนเป็นต้น

หวังว่าจะตอบคำถามของคุณ

ไชโย!