ความแตกต่างระหว่างการเงินขององค์กรและการพัฒนาองค์กรคืออะไร?


ตอบ 1:

จากประสบการณ์ทางการเงินขององค์กรของฉันทั้งที่อ้างถึงภายในคนที่ทำงานในแผนกการเงินของ บริษัท ที่จัดการการลงทุนซื้อคืนและหน้าที่อื่น ๆ หรือกลุ่มของธนาคารเพื่อการลงทุนที่มุ่งเน้นการเพิ่มทุนผ่านการออกหุ้นหรือตราสารหนี้ของ บริษัท หรือให้คำปรึกษาแก่ บริษัท เกี่ยวกับการทำธุรกรรมโครงสร้างองค์กรรวมถึงการควบรวมกิจการ

การพัฒนาองค์กรในทางกลับกันที่ฉันเคยเห็นใช้เป็นคำศัพท์สำหรับคนภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการและการลงทุนสำหรับ บริษัท นั้น