อะไรคือความแตกต่างระหว่างปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc) และปริญญาโทด้านวิศวกรรม (ME)


ตอบ 1:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในอินเดียและสหราชอาณาจักรสำหรับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์สัตววิทยาพฤกษศาสตร์ธรณีวิทยาและเคมี ME หรือ Master in Engineering เป็นหลังจาก BE หรือ B.Tech ในสายวิศวกรรม แต่ในสหรัฐอเมริกาทั้งสองจะเรียกว่าเป็น MS หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในอินเดีย IITs, NITs และมหาวิทยาลัยเทคนิคบางแห่งได้รับรางวัล M. Tech ซึ่งเป็น Master in Technology