อะไรคือความแตกต่างระหว่างการยื่นคำร้องคำเตือนและประกาศทางกฎหมาย?


ตอบ 1:

ในการดำเนินคดีในศาลใด ๆ ผู้ที่ย้ายศาลเพื่อขอความช่วยเหลือจากคู่ต่อสู้ต้องแจ้งให้ทราบถึงการเรียกร้องของเขา พบการแจ้งเตือนนี้ผ่านศาลซึ่งศาลมีคำสั่งให้แจ้งเรื่องดังกล่าว นี่คือการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ได้แก่ . audi alterum patrem ซึ่งหมายถึงฟังทั้งสองข้าง (ก่อนที่จะมาถึงบทสรุป) ในขณะที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าศาลเลื่อนการพิจารณาคดีนานถึง 4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคดี ภายในเวลานี้ผู้ร้องจะต้องพิสูจน์การแจ้งเตือน

อย่างไรก็ตามมีบางเรื่องเร่งด่วนที่ผู้ร้องเข้ามาใกล้ศาลเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในกรณีเช่นนี้ผู้ร้องขอให้ศาลออกมาตรการบรรเทาทุกข์โดยด่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่าเป็นมาตรการชั่วคราว ยกตัวอย่างเช่นชุดคำสั่ง (เรียกว่าอยู่เพื่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไปแม้ว่าจะมีความแตกต่าง suttle ระหว่างทั้งสองพูดถูกต้องตามกฎหมาย) ฝ่ายตรงข้ามของผู้ร้องได้บุกรุกทรัพย์สินของผู้ร้องโดยการทำลายกำแพงผสมของผู้ร้องต่อไป โจทก์ / ผู้ร้องเข้าใกล้ศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งห้ามไม่ให้จำเลย / ผู้ตอบโต้รื้อถอนกำแพงคอมโพสิตและอดีตไม่สามารถรอได้ 4 สัปดาห์สำหรับการแจ้งเตือน เขาพยายามบรรเทาทันทีโดยการสั่งห้าม ศาลอาจอนุญาตให้มีคำสั่งห้ามชั่วคราวซึ่งโดยปกติจะใช้ได้จนกว่าจำเลยจะปรากฏตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อดีของคดี มีคำสั่งชั่วคราวโดยไม่ได้รับฟังจากจำเลยเกี่ยวกับความเร่งด่วนที่โจทก์กำหนดขึ้นเฉพาะในกรณีที่ผู้ปกป้องไม่ได้ยื่นคำแถลง

โดยข้อแม้จำเลยร้องขอต่อศาลว่าจะไม่มีคำสั่งให้ผ่านโดยไม่ได้ให้โอกาสเขาได้รับฟัง ในกรณีดังกล่าวมีความจำเป็นที่ศาลจะต้องแจ้งให้จำเลยทราบแม้โจทก์จะแสดงความจำนง

คำเตือนอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 148A ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (CPC) คำเตือนใด ๆ ที่ถูกต้องสำหรับ 90 วันนับจากวันที่มันถูกยื่นในศาล กระบวนการของ Caveat คือการปฏิบัติตามหลักการของศาลเพื่อฟังทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะผ่านคำสั่งใด ๆ

Caveat จะต้องกรอกในรูปแบบเฉพาะ รูปแบบนี้แตกต่างจากรูปแบบของคำร้อง

หวังว่าฉันได้ทำให้วัตถุประสงค์ของ Caveat ชัดเจนแล้ว ตอนนี้เข้ากับคำร้อง มีการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบรรเทาทุกข์ สามารถขอให้ศาลตรวจสอบทรัพย์สินที่เหมาะสมตรวจสอบพยานเพื่อออกกฤษฎีกาเมื่อเรียกว่าคำร้องการประหารชีวิตและอื่น ๆ สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอความช่วยเหลือจากศาล