ความแตกต่างระหว่างผู้สรรหาวิทยาเขตและผู้สรรหาทั่วไปคืออะไร?


ตอบ 1:

นายหน้าวิทยาเขตมุ่งเน้นไปที่การสรรหานักศึกษาวิทยาลัย (บาง บริษัท ชอบที่จะรับสมัครจากวิทยาลัยบางแห่งและจะส่งผู้สรรหาวิทยาเขตไปที่นั่นเพื่อค้นหาดึงดูดและคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด)

“ นายหน้าทั่วไป” ทำงานได้ทั้งใน บริษัท หรือ บริษัท ตัวแทน พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่การสรรหาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์


ตอบ 2:

นายหน้าวิทยาเขตกำลังจ้างนักศึกษาวิทยาลัย โดยปกตินายหน้าเหล่านี้จะอยู่ในทุก บริษัท และงานทั้งหมดของพวกเขาคือการจ้างฝึกงานและนักศึกษาเต็มเวลาระดับเริ่มต้น นายหน้าทั่วไปกำลังพยายามช่วยเหลือมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปีเพราะนั่นคือเมื่อมืออาชีพส่วนใหญ่เริ่มมองว่าพวกเขารู้สึกไม่พอใจ อีกทั้งนายหน้าทั่วไปกำลังวางผู้บริหารระดับสูง