ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างจีนและอเมริกาคืออะไร?


ตอบ 1:

ฉันพูดว่าความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ "ประชากรขนาดใหญ่" กับ "การมีประชากรมากเกินไป"

การมีประชากรมากเกินไปของจีนสร้างความแตกต่าง มีมลภาวะบ้าคลั่งความยากจนบ้าคลั่งกฎลูกเดียวที่ทำให้มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สมดุลกับเพศชายจำนวนมากเกินไปแรงงานราคาถูกเพราะมีอุปทานมากมายและโครงสร้างสังคมและธุรกิจที่สอดคล้องกัน / เลียนแบบ

การมีประชากรมากเกินไปทำให้เกิดการกำหนดนโยบายของจีนในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา