Lord Shiva กับ Shankara / Rudra ต่างกันอย่างไร?


ตอบ 1:

Shiva, Shankar และ Rudra ล้วน แต่เป็นแง่มุมที่แตกต่างหรือรูปแบบของพลังงานศักดิ์สิทธิ์เดียวกัน พระอิศวรเป็นมงคลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ uni- สั่นสะเทือน พระอิศวรเป็นวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งการเคลื่อนไหวทั้งหมดเริ่มต้นในจักรวาลและทุกสิ่งที่บรรลุความนิ่งหรือเสถียรภาพ พระอิศวรเป็น Nishcal (มั่นคง) เขาส่องแสงในตัวเอง เขาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ใน Havans เสียงระฆังวัดเป็นหัวใจสำคัญของพระเวท เขาคือ Sattyaprabhav

Shankar เป็นรูปแบบของพระอิศวรที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมเหสีของปาราวตีพร้อมกับพระพิฆเนศและลูกหลาน Karthikeya การ์เป็นรูปแบบที่สำคัญที่พระศิวะใช้เพราะเทพธิดาปาราวตีและการปลงอาบัตินางเพื่อให้เขาเป็นมเหสีของเธอ Shankar คือ Lord Shiva ในฐานะเจ้าของบ้านที่แต่งงานที่มอบให้กับ Parvati เพื่อสวัสดิการของมนุษยชาติ

Rudra เป็นรูปแบบของพระอิศวรที่ถูกกล่าวถึงในฐานะเทพเวท Rudra ด้วยอาวุธของเขา Kalaagni เป็นผู้ทำลายล้างของ Tripurasura จึงช่วยให้จักรวาลพ้นจากความหวาดกลัวอันมืดมิด Rudra เป็นตัวซวยแห่งความชั่วร้าย Rudra เป็นนักรบที่หวาดกลัวอย่างดุเดือด Rudra เป็นพลังงานที่สามารถลดความชั่วร้ายให้เป็นเถ้าถ่านในเวลาไม่กี่วินาที Shri Rudram อุทิศตนให้กับ Rudra ความรุ่งเรืองและพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดของเขาในการปกป้องและมอบพรให้แก่พวกเขา

พระคัมภีร์กล่าวว่าบราห์มานารายณ์และมาเชชเป็นตรีเอกานุภาพในศาสนาฮินดู ขณะนี้มีพลังงานไม่มีรูปแบบที่เหนือกว่ามาก สิ่งนี้เรียกว่า Parabrahman นี่คือเสียงที่แสดงโดยอ้อม อ้อมนี้หมายถึงพระอิศวร พระเวทพูดถึง Rudra เขาเชื่อมต่อกับ Parabrahman Rudripath ระบุไว้อย่างชัดเจน นั่นนำเราไปสู่ ​​Rudrashtakam ที่มีบรรทัด“ Namaameesha, Ishana, Nirvana roopam, Vibhum Vyapakam bramhaveda swaroopam”

หลักฐานทั้งหมดเหล่านี้จากพระคัมภีร์และ shlokas แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการปรากฏตัวของพลังอันสูงส่งของตนเองที่ใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่นพระอิศวร Shankar และ Rudra เพื่อเติมเต็มความปรารถนาปกป้องทำลายล้างกองกำลังเชิงลบและให้พรอย่างมากมาย

ผู้ก่อตั้ง Rudralife และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Rudraksha


ตอบ 2:

เรามักจะมองข้ามความต่อเนื่องที่มีอยู่ใน Fire-Vishvadeva-Rudra-Shiva ไฟพระเจ้าเป็นพระเจ้าหลักที่มีอยู่ในชื่อต่าง ๆ รวมทั้งพระอินทร์ Vishvadeva, Rudra, Maruta, Surya (Marutah Asau Agni: Marutagni, Surya: ร้อยร้อย Agni: Suryagnah, Rudra: Asau Agni: Rudragni: Vaishvagni Asau Agni: Vaishvagni Rudra มีสามตาตามที่ระบุไว้ใน RigVeda คำอธิบายสามตานั้นมีให้สำหรับ Vishvadeva (Rudrayag) ไฟพระเจ้าได้รับการออกมาจากพราหมณ์ (พราหมณ์) นั่นคือเหตุผลที่เรียกว่าเป็นพราหมณ์ (พราหมณ์) นั่นคือจักรวาลและไฟเป็นคำพ้อง แต่พระเจ้าสากล (Vishwadevah-Vishwadevaah - Agnayah - Rudraah) ถูกเรียกว่า Rudra (Rudra) เหมือนกับมีสามตา (Trimbakah) เป้าหมายของไฟพระเจ้าคือสวัสดิการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้นกำเนิดของพระเจ้าถึงพระอิศวรจึงมีความหมายเดียวกัน อ้อม (ॐ) เป็นคำนำหน้าของไฟและยังเป็นคำนำหน้าของพระอิศวร (หลังจากนั้นก็กลายเป็นคำนำหน้าของหลาย ๆ คนจนถึง Saibaba) Shiva linga Egg เป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรที่ผลิตจักรวาล เรื่องนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับพระอิศวร บทที่ 10 ของ RigVeda มี Shiv Shankalpa Sukta (Shivsankalpa Sukta) ไฟพระเจ้ามีสามรูปแบบ ในทำนองเดียวกัน Rudra มีสามหัว (ทรินิตี้) ความต่อเนื่องนี้สามารถเห็นได้ใน Upanishada-s และ unPanian Puran a-viz Vayupuran (Vayupuranam) ไฟพระเจ้ามีชื่อมากมาย ไฟที่มองเห็นจะปรากฏเป็น Rudra (Bhavya: Bhima) แต่มันมีฟังก์ชั่นหลายอย่าง ดังนั้นชื่อหนึ่งหรืออื่น ๆ ค่อยๆกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

เช่นใน UP และแคว้นมคธ Bholenath (भोलेनाथ) เป็นที่นิยมสำหรับ Shiv ในเวลาที่กำหนดผู้คนอาจถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง Bholenath และพระอิศวร

ในความเป็นจริงพระอิศวรเป็นนิรันดร์เปลี่ยนไม่ได้นั่ง (सत्‌) หรือ Brahm (ब्रह्म), Rudra เป็นจักรวาลสติสติก Rudra มีสามหน้าที่ หนึ่งไปยังอีก (การทำลายของหนึ่งไปยังการผลิตของอื่น ๆ ) การบำรุงรักษาและการทำลายล้างตลอดกาล Rudra คือ 8 หัว, 5 หัว, 3 หัวและหนึ่งหัว


ตอบ 3:

เรามักจะมองข้ามความต่อเนื่องที่มีอยู่ใน Fire-Vishvadeva-Rudra-Shiva ไฟพระเจ้าเป็นพระเจ้าหลักที่มีอยู่ในชื่อต่าง ๆ รวมทั้งพระอินทร์ Vishvadeva, Rudra, Maruta, Surya (Marutah Asau Agni: Marutagni, Surya: ร้อยร้อย Agni: Suryagnah, Rudra: Asau Agni: Rudragni: Vaishvagni Asau Agni: Vaishvagni Rudra มีสามตาตามที่ระบุไว้ใน RigVeda คำอธิบายสามตานั้นมีให้สำหรับ Vishvadeva (Rudrayag) ไฟพระเจ้าได้รับการออกมาจากพราหมณ์ (พราหมณ์) นั่นคือเหตุผลที่เรียกว่าเป็นพราหมณ์ (พราหมณ์) นั่นคือจักรวาลและไฟเป็นคำพ้อง แต่พระเจ้าสากล (Vishwadevah-Vishwadevaah - Agnayah - Rudraah) ถูกเรียกว่า Rudra (Rudra) เหมือนกับมีสามตา (Trimbakah) เป้าหมายของไฟพระเจ้าคือสวัสดิการของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้นกำเนิดของพระเจ้าถึงพระอิศวรจึงมีความหมายเดียวกัน อ้อม (ॐ) เป็นคำนำหน้าของไฟและยังเป็นคำนำหน้าของพระอิศวร (หลังจากนั้นก็กลายเป็นคำนำหน้าของหลาย ๆ คนจนถึง Saibaba) Shiva linga Egg เป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรที่ผลิตจักรวาล เรื่องนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับพระอิศวร บทที่ 10 ของ RigVeda มี Shiv Shankalpa Sukta (Shivsankalpa Sukta) ไฟพระเจ้ามีสามรูปแบบ ในทำนองเดียวกัน Rudra มีสามหัว (ทรินิตี้) ความต่อเนื่องนี้สามารถเห็นได้ใน Upanishada-s และ unPanian Puran a-viz Vayupuran (Vayupuranam) ไฟพระเจ้ามีชื่อมากมาย ไฟที่มองเห็นจะปรากฏเป็น Rudra (Bhavya: Bhima) แต่มันมีฟังก์ชั่นหลายอย่าง ดังนั้นชื่อหนึ่งหรืออื่น ๆ ค่อยๆกลายเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

เช่นใน UP และแคว้นมคธ Bholenath (भोलेनाथ) เป็นที่นิยมสำหรับ Shiv ในเวลาที่กำหนดผู้คนอาจถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง Bholenath และพระอิศวร

ในความเป็นจริงพระอิศวรเป็นนิรันดร์เปลี่ยนไม่ได้นั่ง (सत्‌) หรือ Brahm (ब्रह्म), Rudra เป็นจักรวาลสติสติก Rudra มีสามหน้าที่ หนึ่งไปยังอีก (การทำลายของหนึ่งไปยังการผลิตของอื่น ๆ ) การบำรุงรักษาและการทำลายล้างตลอดกาล Rudra คือ 8 หัว, 5 หัว, 3 หัวและหนึ่งหัว