อะไรคือความแตกต่างระหว่าง ICT และ ICT (CS) ใน DAIICT


ตอบ 1:

ประการแรกไม่มีหลักสูตรอย่าง CS ใน DA-IICT มันคือ ICT กับผู้เยาว์ในวิทยาศาสตร์การคำนวณ (ไม่ใช่วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) เช่น ICT กับ CS

ประการแรกสามภาคการศึกษาจะเหมือนกันสำหรับนักเรียนทุกคนจากนั้นมี ICT นี้พร้อมกับชุด CS ที่มีหลักสูตรพิเศษบางอย่างที่ล่วงหน้า

โครงสร้างหลักสูตรที่คุณสามารถดูได้บนเว็บไซต์ทางการ

ขอบคุณที่อ่าน!!

Nirmit