ความแตกต่างระหว่างโรคเริมและโรคฝีไก่คืออะไร?


ตอบ 1:

ทั้งคู่เกิดจากไวรัส (ไวรัสต่างกัน) แต่โรคฝีไก่ทำให้เกิดผื่นขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งก่อตัวเป็นแผลพุพอง ผื่นสามารถคันมากและเมื่อผื่นรูปแบบตุ่มหนองและจากนั้นเริ่มที่จะแห้งซึ่งจะทำให้อาการคันที่เลวร้ายยิ่ง - รอยขีดข่วนจะออกหัวและทิ้งรอยแผลเป็นไก่อีสุกอีใสคลาสสิก

เริมมักไม่ก่อให้เกิดผื่นและมีการ จำกัด โดยทั่วไปส่งผลกระทบต่อร่างกาย เว้นแต่ผู้ประสบภัยจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกบุกรุกและอาจทำให้เกิดอาการร่างกายทั้งหมดได้