อะไรคือความแตกต่างระหว่างคลีเมนไทน์, แมนดาริน, ซัตซุ, และส้มเขียวหวาน?


ตอบ 1:

ซัตซุมาเป็นส้มแมนดาริน Clementine เป็นการผสมข้ามระหว่างส้มแมนดารินและส้มเขียวหวาน ส้มทั้งหมดเป็นส้ม แต่ไม่ใช่ส้มทั้งหมดเป็นส้ม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองคือความหวานสีผิวและเนื้อหาของเมล็ด ดังนั้นไม่สำคัญว่าคุณจะไปที่ใดโดยพื้นฐานเหมือนกัน มันเป็นรสชาติส่วนใหญ่ที่สร้างความแตกต่างให้ฉัน