ในแง่ของความผิดทางอาญาอะไรคือความแตกต่างระหว่างการอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมและความซับซ้อน?


ตอบ 1:

โดยทั่วไปแล้วการอำนวยความสะดวก (ถ้ามี) ไม่จำเป็นต้องมีการก่ออาชญากรรมจริง - มันอาจจะเพียงพอที่จะให้การสนับสนุนและโอกาสในการก่ออาชญากรรม สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมจริง ๆ ด้วย - ถ้าคุณให้เงินกับใครสักคนการรู้ว่ามันจะถูกนำมาใช้เพื่อก่ออาชญากรรม

ในทางกลับกันผู้สมรู้ร่วมคิดจะต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อส่งเสริมอาชญากรรมหรือเพื่อป้องกันการค้นพบอาชญากรรมนั้นเองและกำหนดให้มีการก่ออาชญากรรมขึ้นจริง