ในภาษาญี่ปุ่นความแตกต่างระหว่าง頼むและ聞くคืออะไร


ตอบ 1:

頼む (tanomu) หมายถึงการขออะไรหรือขออะไรในขณะที่聞く (kiku) หมายถึงการถาม เมื่อคุณขอให้ใครสักคนทำบางสิ่งที่คุณใช้ทาโนมูเช่น "ฉันขอให้คุณทำอะไรสักอย่าง" ในกรณีนี้จะใช้ทาโนมุและคิคิจะถูกใช้เมื่อคุณถามใครซักคนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง“ ฉันถามเขาเกี่ยวกับครอบครัวของเขา”