คุณจะบอกความแตกต่างระหว่างโลหะได้อย่างไร


ตอบ 1:

สามารถระบุโลหะได้จากการทดสอบทางเคมีและเปลวไฟ ทุกวันนี้ยังมีวิธีการใช้เครื่องมือมากมายที่สามารถระบุโลหะหนึ่งจากอีกในไม่กี่วินาที เช่น. X-ray Fluorescence สเปกโตรมิเตอร์สามารถระบุโลหะส่วนใหญ่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน เครื่องมือ XRF นั้นมีราคาแพง

เครื่องวิเคราะห์ XRF มือถือได้เข้าสู่ตลาดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เครื่องมือเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือ XRF ปกติราคาถูกกว่ามาก $ 25k เทียบกับ $ 100k

เครื่องมือถือ XRF สำหรับการระบุโลหะผสม: