คุณจะอธิบายความแตกต่างระหว่างหินอัคนีที่รบกวนและแทรกซึมได้อย่างไร (ยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างของหินแต่ละก้อน)


ตอบ 1:

หินที่มีความเข้มสูงก่อตัวในระดับลึกภายในแมกมาห้องที่แมกมาเย็นลงค่อนข้างช้า ดังนั้นขนาดของเม็ดหินชนิดนี้จึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่าง: Dunite

หินที่อยู่ในรูปของ Extrusive ในทางกลับกันจะเกิดขึ้นบนพื้นผิว เมื่อแมกมาออกมาบนผิวน้ำมันจะมีปฏิกิริยากับหินของประเทศที่เย็นกว่าเช่นเดียวกับอากาศ มันเย็นลงเร็วกว่าและเนื่องจากการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วขนาดเกรนนั้นจะค่อนข้างละเอียดกว่าคุณจะเห็นการปรากฏตัวของวัสดุแก้วภายใต้กล้องจุลทรรศน์หักเห

ตัวอย่าง: บะซอลต์