พูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างการปกครองตนเองในท้องถิ่นกับรัฐบาลของรัฐหรือไม่?


ตอบ 1:

โดยปกติแล้วรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานทางการเมืองของรัฐบาลของรัฐและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตจากสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ

ฟังก์ชั่นหลายอย่างทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับท้องถิ่นและการป้อนข้อมูลสาธารณะนั้นมากขึ้นในระดับท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วรัฐบาลท้องถิ่นจะรวมถึงมณฑลเทศบาลประเภทต่าง ๆ และท้องถิ่นหรือเขตพิเศษ อาจรวมถึงโรงเรียนด้วย

การควบคุมในท้องถิ่นช่วยให้ประชาชนที่เลือกผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและบริการที่ได้รับ ความตึงเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและรัฐที่ได้รับเลือกตั้ง สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสภานิติบัญญัติพยายาม จำกัด อำนาจในท้องถิ่นหรือเมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของท้องถิ่น

รัฐบาลของรัฐให้บริการที่สำคัญซึ่งอยู่เหนือสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถทำได้เช่นระบบทางหลวงของรัฐและรัฐบาลกลาง


ตอบ 2:

การกำกับดูแลตนเองในท้องถิ่นได้รับการมอบหมายจากรัฐผ่านกฎหมายที่เปิดใช้งาน รัฐบาลของรัฐมีอำนาจสูงสุดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แน่นอนว่าหากคำถามของคุณมีอยู่ในสหรัฐอเมริกางานของทั้งรัฐในท้องถิ่นและรัฐก็มีความซับซ้อนทั้งถูก จำกัด และช่วยเหลือโดยการมีนิติบุคคลที่มีอำนาจรวมสหพันธรัฐจากส่วนกลาง คุณกำลังถามด้วยความตั้งใจที่จะค้นพบว่าคุณควรวางแผนที่จะให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นหรือรัฐ?