คุณสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่าง hominin, hominid และ hominoid ในแง่ง่าย ๆ ได้ไหม?


ตอบ 1:

Hominoids เป็นลิงทั้งหมด - ชะนี, ชิมแปนซี, กอริลล่า, ลิงอุรังอุตังและมนุษย์

Hominids ล้วน แต่เป็น Great Apes ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงมนุษย์, ลิงชิมแปนซี, ลิงกอริลลาและลิงอุรังอุตังรวมถึงบรรพบุรุษของพวกเขา

Hominins เป็นมนุษย์ทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน สูญพันธุ์เช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง australopithecines, Paranthropus และ Ardipithecus รวมถึง Homo