ชีวสารสนเทศศาสตร์: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการจัดตำแหน่ง fastq หนึ่งที่อ่านบน STAR และการจัดตำแหน่ง fastq ที่อ่านบน STAR พร้อมกัน http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


ตอบ 1:

คุณหมายถึงอะไรโดย fastq หนึ่งหรือสอง fastq? คุณหมายถึงอ่านปลายเดียวหรืออ่านปลายจับคู่? คุณสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพแบบสิ้นเดียวและประสิทธิภาพแบบลำดับคู่ที่สิ้นสุดได้เสมอ นี่เป็นเพราะการจับภาพและการครอบคลุมและทำให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดเสียงสูงขึ้นอย่างแม่นยำมากขึ้นโดยมีสิ่งประดิษฐ์และผลบวกที่ผิดพลาดน้อยลง